ENDÜSTRİ 4.0

ENDÜSTRİ 4.0

Endüstri 4.0, geçtiğimiz tarihsel süreçlerdeki tüm sanayi devrimleri boyunca üretilen fiziksel sistemlerin akıllı yani öğrenebilen, düşünebilen, kendini yönetebilen ve karar verebilen hale dönüşmesidir.

Endüstri 4.0 yazılım ve endüstriyi bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Endüstri 4.0 ile üretim süreleri, maliyetler ve üretim için ihtiyaç duyulan enerji azalacak, üretim miktarı ve kalitesi artacaktır. Endüstri 4.0 ile akıllı fabrikalarda akıllı ürünler üretilecek ve bu ürünler hayatımızı kolaylaştıracaktır. Hem de bunu az enerjiyle ve maliyetle, en kısa sürede yapacaktır.

Endüstri 4.0 ile ülkelerde ekonomik büyüme gerçekleşecek, yeni sektörler oluşacaktır. Teknoloji daha da gelişecek bu bağlamda verimlilik ve yaşam standartları artacaktır. Bu sürece ayak uyduramayanlar ise tüm olumsuzluklara mahkum kalacaktır. Çünkü eski yöntemlerle üretime devam etmek mümkün olmayacaktır.

Çağı yakalamak için Endüstri 4.0 devrimini gerçekleştirebilmek gerekir. Günümüzde Endüstri 4.0 devriminin gerçekleşmesinde karşılaşılan en büyük problemlerden biri yeterli sayıda yetişmiş insan gücünün olmamasıdır. Endüstri devriminin gerçekleşmesi için eğitim sistemimizi ihtiyaçlar doğrultusunda atölyeler ve ders içerikleriyle destekleyerek ülkemiz için yazılım alanında gelişmiş üretken bireyler yetiştirmek en büyük hedefimizdir.